Kdy volat záchranku?

Pokud je to možné, volejte vždy přímo záchrannou službu na čísle 155. Alternativní tísňové číslo 112 vede pouze do tzv. „telefonního centra tísňového volání“, jehož pracovník po zjištění základních informací hovor přepojí na dispečink záchranné služby. Je zřejmé, že vždy dojde k většímu či menšímu prodlení a za určitých okolností může dojít i ke zkreslení informací.Sanitní vůz
Záchrannou službu volejte vždy, pokud jste svědky náhlého a neočekávaného zhoršení zdravotního stavu, závažného úrazu nebo děje, který zřejmě bude mít za následek úraz nebo jiné poškození zdraví. Volejte i tehdy, pokud si nejste jisti, zda se o takový stav nejedná. Operátor na operačním středisku záchranné služby zpravidla ověří číslo, ze kterého voláte, a adresu, kam je třeba poslat pomoc. Aby se předešlo nedorozumění, zejména při volání z mobilního telefonu, vždy uveďte přesné místo, kde se nacházíte. Pro upřesnění místa události je důležité uvést co nejvíce údajů.
Dále bude pracovník dispečinku zjišťovat podrobnosti o tom, co se na místě děje. V neposlední řadě poskytují moderně pracující operační střediska jako standard informaci, jakým způsobem poskytnou postiženému (postiženým) první pomoc, a to zejména ve stavech bezprostředního ohrožení života (zástava oběhu, dušení, tepenné krvácení), ale třeba i v případě náhlého porodu.
I když nejde o bezprostřední ohrožení života a není třeba např. resuscitovat, měl by být součásti poučení volajícího také návod, co dělat do příjezdu záchranky. Zejména se snažíme se zjednat přístup k postiženému. Pokud jde o událost v uzavřeném místě, a na místě je více osob, vyšleme někoho na ulici, aby zajistil optimální přístupovou cestu (odemknul všechny dveře "v cestě", přivolal výtah apod. a dále signalizoval přijíždějící posádce, kde se přesně nachází místo zásahu). V noci rozsvítíme co nejvíce světel směrem do ulice. Pokud je to možné, nachystáme doklady nemocného, lékařské zprávy a léky, které nemocný trvale užívá. Jestliže došlo k otravě, připravíme obaly od léků či jiných látek, jimiž se postižený mohl otrávit. Je nutné také bezpečně zajistit domácí zvířata, která by mohla napadnout posádku záchranné služby (zejména psy).Automobil po dopravní nehodě
Pokud by se po ukončení hovoru stav nemocného (nemocných) výrazně změnil (zhoršil, ale i zlepšil), neprodleně znovu zavolejte linku 155 a informujte dispečink o změně stavu. V každém případě nechte přístupný/zapnutý telefon, z něhož jste volali.