Kdy volat záchranku?

Pokud je to možné, volejte vždy přímo záchrannou službu na čísle 155. Alternativní tísňové číslo 112 vede pouze do tzv. „telefonního centra tísňového volání“, jehož pracovník po zjištění základních informací hovor přepojí na dispečink záchranné služby. Je zřejmé, že vždy dojde k většímu či menšímu prodlení a za určitých okolností může dojít i ke zkreslení informací.Sanitní vůz
Záchrannou službu volejte vždy, pokud jste svědky náhlého a neočekávaného zhoršení zdravotního stavu, závažného úrazu nebo děje, který zřejmě bude mít za následek úraz nebo jiné poškození zdraví. Volejte i tehdy, pokud si nejste jisti, zda se o takový stav nejedná. Operátor na operačním středisku záchranné služby zpravidla ověří číslo, ze kterého voláte, a adresu, kam je třeba poslat pomoc. Aby se předešlo nedorozumění, zejména při volání z mobilního telefonu, vždy uveďte přesné místo, kde se nacházíte. Pro upřesnění místa události je důležité uvést co nejvíce údajů.
Dále bude pracovník dispečinku zjišťovat podrobnosti o tom, co se na místě děje. V neposlední řadě poskytují moderně pracující operační střediska jako standard informaci, jakým způsobem poskytnou postiženému (postiženým) první pomoc, a to zejména ve stavech bezprostředního ohrožení života (zástava oběhu, dušení, tepenné krvácení), ale třeba i v případě náhlého porodu.
I když nejde o bezprostřední ohrožení života a není třeba např. resuscitovat, měl by být součásti poučení volajícího také návod, co dělat do příjezdu záchranky. Zejména se snažíme se zjednat přístup k postiženému. Pokud jde o událost v uzavřeném místě, a na místě je více osob, vyšleme někoho na ulici, aby zajistil optimální přístupovou cestu (odemknul všechny dveře "v cestě", přivolal výtah apod. a dále signalizoval přijíždějící posádce, kde se přesně nachází místo zásahu). V noci rozsvítíme co nejvíce světel směrem do ulice. Pokud je to možné, nachystáme doklady nemocného, lékařské zprávy a léky, které nemocný trvale užívá. Jestliže došlo k otravě, připravíme obaly od léků či jiných látek, jimiž se postižený mohl otrávit. Je nutné také bezpečně zajistit domácí zvířata, která by mohla napadnout posádku záchranné služby (zejména psy).Automobil po dopravní nehodě
Pokud by se po ukončení hovoru stav nemocného (nemocných) výrazně změnil (zhoršil, ale i zlepšil), neprodleně znovu zavolejte linku 155 a informujte dispečink o změně stavu. V každém případě nechte přístupný/zapnutý telefon, z něhož jste volali.

Rozděluje online svět společnost?

Dostupnost moderních technologií nám umožňuje se spojit s kýmkoli kdekoli na světě za předpokladu trochy signálu a případně i internetového připojení. Strádá tím ale náš společenský život?

Trávením času projížděním nových obsahů médií a sociálních sítí omezujeme množství schůzek s druhými v realitě, ale zároveň navazujeme nové kontakty právě prostřednictvím internetových platforem.
závislost na zařízeních

Často upřednostňujeme konverzace v rámci zpráv, hovorů či dokonce videohovorů. Ty jsou perfektní pro časově indisponované a vzdáleností distancované, nicméně by neměly být první zvolenou variantou mezilidské komunikace ani u introvertně orientovaných osob. Větší odtažitost Vašemu společenskému postavení příliš nepřidá.

Není žádným tajemstvím, že před vznikem všemožných zařízení pro spojení na dálku byli lidé nuceni zvolit cestu dopisů, vzkazů či častého shledání. Nyní za pomoci založení účtu na komunikačním portálu, hovoru či SMS zprávy lze komunikovat a doručit sdělení během pár vteřin. Jednoduchost tohoto přijímaní informací, poselství, fotografií, záznamů hlasu, určení polohy, anket, plánů událostí a mnohých dalších vymožeností využívají především mladí, kteří na internetu tráví obrovské množství času a následně nezvažují ani jiné varianty komunikace.
upřednostnění mobilů před komunikací

Je tedy zřejmé, že online svět ubírá na účastech na akcích, množství reálných setkání a délce jiných sešlostí, nicméně nám umožňuje seznámení se s novými jedinci, kteří sdílí stejné vášně, zájmy a názory, nebo se naopak naprosto odlišují a pomáhají nám v utvrzení svých individuálních postojů. V neposlední řadě navrhuje nadcházející události a zprostředkovává pozvánky, které mohou být klíčové pro rozhodnutí zúčastnění se a následného navázání nových kontaktů.

Zásah do našich životů ze strany internetu je neovlivnitelný, nicméně jeho míra záleží čistě na preferencích a prioritách každého jednotlivce.