Zima a zahrada

V tomto měsíci můžeme čekat, že zahrada bude pod sněhem nebo pod jinovatkou. Měli bychom očistit sekundární kůru ovocným dřevinám (takzvanou borku) a zkontrolovat, že neschovává škůdce a jiné živočichy. Pro ochranu našeho zdraví se hodí pořídit si obilné klíčky, které můžete pěstovat doma, mají v sobě mnoho vitamínů a vlákniny.
keř s květinou v mrazu
Můžeme v lednu pozorovat na zahradězelené či hnědé a žluté listnaté a jehličnaté stromy, které zdobí zahradu různými okrasnými tvary.           
Toto období se hodí na zasazení semínek trvalek do květináčů pro venkovní užití. Mohou potom prožít venku mráz, který je pro ně nutný k růstu. Mohou u nás pociťovat množství vlhka, které by běžně ve svém přirozeném prostředí neměly. Starejte se tedy, aby se voda v jejich okolí nedržela.
Napadá-li hodně sněhu, musíme hlídat, aby se nezlámaly větve okrasných jehličnatých stromů. Snažte se tedy sněhovou pokrývku často sklepat, případně svažte koruny stromů. Skalní rostliny snášejí sníh dobře. Sněhovou pokrývku smetenou z chodníků či travnatých ploch můžeme podložit spodek stromů, aby je zavlažila.  Nemáme-li ho dost, musíme stromky a křoviny zalévat.
rosa na listech

Na co dále v zimě myslet?

·         Chránit rostliny choulostivé k mrazům přikrytím.
·         Jakmile sníh taje, pokrytí odstraňte, ať se květiny nezapařují.
·         Pokrytí rostlinek můžeme opět vrátit klesnou-li teploty.
·         Sazeničky letniček, které se vyvíjejí dlouho je na čase vysévat do misek.
·         Květiny, jež mají cibulky potřebují teplo. Přeneste je tedy dovnitř.
·         Zkontrolujte uskladnění sazeniček, cibulek a hlíz pro okrasné rostliny.
·         Prořezejte okrasné rostliny a keříky mimo ty jež vykvetou na brzkém jaře.
·         Ostříhejte výhonky okrasných keřů a stromků.
·         Ploty z rostlin potřebují sestříhat a zmlazovat nejsou-li příliš velké mrazy.
·         Jezírka mají tendenci se kazit, jsou-li zamrzlá. Dělejte proto díry v ledu. Máte-li rybky potřebují přívod kyslíku.
·         Zmrzlé plochy trávníku, by se mohly poškodit, vstoupíte-li na ně.

Jak doopravdy vážné je pro nás globální oteplování?

Už dnešní žáci základních škol jsou schopni vysvětlit, co to globální oteplování je a kdo za něj může. V téměř každé zprávě na internetu se dozvíme, že za zvýšení teploty planety stojí člověk a jeho průmyslová činnost. Lidé tomuto vyřčení bezmezně věří a někteří jsou schopni pro omezování průmyslu a emisí udělat cokoliv. Spalované látky jako takové rozhodně nejsou pro člověka ani přírodu úplně ideální, ale představují takovou hrozbu, jakou je právě již zmíněná změna klimatu? Vědci se snaží najít důvod, proč se naše planeta ohřívá. Odpověď není tak jednoduchá, jak by si mnozí mohli myslet.
ledovce ve vodě
Země jako taková podle některých vědců prochází dvěma hlavními klimatickými fázemi. Jedna fáze je podobná době ledové, kdy jsou teploty velmi nízké. Druhá v tom případě je fáze vyšších teplot. A podle některých vědců se my zrovna teď nacházíme pár století ve fázi teplot vyšších. Tuto teorii mají vědci údajně ověřenou.
Na druhou stranu je zde velké množství vědců, kteří si myslí, že za klimatické změny může jen člověk a jeho činnost na zemi. Tato verze je pro nás jakožto lidi představitelnější, a to hlavně z toho důvodu, že je nám neustále předkládána ve všech médiích. My sami sice nedokážeme vidět, kde je pravda a ani sami vědci se nedokáží na finálním verdiktu shodnout.
Zkusme se chvilku podívat na činnosti podnikatelů a firem. Snaží se svou propagaci a marketing spojit se záchranou životního prostředí. Například: Za jeden koupený produkt vysadíme strom… Dalo by se říci, že výrobci tohoto fenoménu globálního oteplování využívají ve svůj prospěch. Je toto také jeden z důvodů, proč se v nás drží touha zachránit něco, co třeba ani pomoc nepotřebuje?
naše planeta
Stejně jako každý vědec i člověk má svůj vlastní názor. Někteří si myslí, že teorie o teplotních fázích je nesmysl. Stejně tomu je i naopak. Nikdo však nedokáže posoudit, kde leží pravda a co vlastně za tím vším, co je pojmenováno jako globální oteplování, stojí. Třeba za pár let budou mít všichni vědci jasnou odpověď potvrzenou hmatatelnými fakty a materiály.
Vy sami byste se neměli nechat strhnout davem a věřit tomu, co je vám podkládáno pod nos. Vždy mějte svůj vlastní rozum a snažte se v různých věcech najít souvislosti. Na to ani vědci být nemusíme.