Jak se dá využít mobilní telefon za volantem?

Ačkoli využívání mobilního telefonu či podobné aparatury během jízdy se rozhodně nedá označit jinak než rizikové chování, pokud své zařízení máte běžně u sebe i při přemisťování se, pak možná ani netušíte, že se dá využít k mnohým jiným účelům, které již nebezpečné nijak nejsou, mnohdy dokážou dokonce zabránit hazardnímu přístupu. Jak lze tedy svůj smartphone zaúkolovat a najít mu využití i za takových podmínek?GPS na obrazovce
Navigace: Nejzákladnějším a poměrně profláknutým způsobem se již stala právě navigace místo papírové mapy. Zařadila se mezi běžně využívaný prostředek většiny vlastníků vozidel, ať už se vydávají na dlouhou cestu s komplikovanou trasou přes neznámou zemi, nebo se pouze chystají do sousedního města. Díky svému telefonu tedy nemusíte vlastnit speciální přístroj pro určování směru a zatáček, postačí pouze věrný pomocník ke komunikaci.
Uklidňující muzika: Rádi si poslechnete své oblíbené písně po dlouhém pracovním dni? Rádi může obsahovat samé žánry nesedící Vašemu stylu a preferencím, avšak především častokrát vede k rozrušení. Za předpokladu, že již mezi nainstalovanými aplikacemi máte přehrávač, či se Vaše hudba nachází přímo v knihovně, takto si lze volit, přeskakovat, a především jde o mnohem bezpečnější metodu.moderní luxusní vozidlo
Parkování v cizině pomocí elektronických map: Mimo ukazování, kterou vozovkou se vydat a kam se zařadit, se aplikace určená k těmto účelům dá využít taktéž jako opora při zanechávání svého auta v neznámém působišti. Mapy si nejen dokážou zapamatovat a přesně zlokalizovat jeho pozici, ale dovedou ji i uložit a později Vás k místu případně nasměrovat. Pokud tedy rádi cestujete, avšak se obáváte, že jakmile zaparkujete daleko od památky, ke které míříte, budete si složitě muset zapamatovávat cestu, jste na omylu.
Možnosti telefonů v dnešní době stále narůstají, a tak mohou zjednodušovat život v mnohých oborech. Za jeden z nich lze považovat právě cestování.

Neokonzervatismus, monetarismus a moderní ekonomie hlavního proudu

Začneme pojmem Neokonzervatismus. Co si pod těmito pojmy jako laik představit? V první řadě je to ekonomický směr, který rozdělujeme na tři hlavní proudy. Prvním proudem je monetarismus, o kterém se budeme bavit i později. Druhým směrem je teorie racionálního očekávání a třetím je ekonomie strany nabídky. Všechny tyto směry mají společnou charakteristiku a to tu, že požadují volnou konkurenci a co nejmenší zásahy do ekonomiky ze strany státu.moderní svět
Monetarismus je tedy samostatný proud neokonzervativního směru. Hlavním představitelem monetarismu patří americký ekonom Milton Friedman. Ten je také nejzmiňovanější například na ekonomických školách. Friedman zdůrazňuje význam osobní svobody v ekonomice i politice. Tento proud požaduje volnou konkurenci, která je s osobní i profesionální svobodou přirozeně spjata. Kromě toho požaduje, již zmíněné, co nejmenší zásahy státu do ekonomiky. Důležitou součástí monetarismu je kvantitativní teorie peněz. Nejdůležitější myšlenkou této teorie je rovnováha mezi nabídkou peněz a poptávkou po nich.
Jako poslední ze směrů, které Vám budeme popisovat je „moderní ekonomie hlavního proudu“. Tento ekonomický (a myšlenkový) směr je kombinací dvou přechozích ekonomických směrů. Konkrétně se jedná o neoklasickou ekonomii a o učení J. M. Keynese, neboli o keynesiánství.ilustrace peněz Dochází zde tedy ke spojení některých teorií z jednoho směru a některých teorií z druhého směru a vytvoření samostatného systému. Hospodářská politika by podle moderního myšlení měla být vždy určitou kombinací různých teoretických přístupů. Praktikují se tedy základní pravidla, která by se zjednodušeně dala pospat jako přizpůsobování zásahu do ekonomie podle aktuálního ekonomického vývoje. To znamená, že v době krize a deprese by se měly využívat keynesiánské teorie, ale v době ekonomického růstu naopak teorie neoklasické.
Jaký máte názor na myšlenku, že hospodářská politika by měla být vždy určitou kombinací různých teoretických přístupů?

Kdy volat záchranku?

Pokud je to možné, volejte vždy přímo záchrannou službu na čísle 155. Alternativní tísňové číslo 112 vede pouze do tzv. „telefonního centra tísňového volání“, jehož pracovník po zjištění základních informací hovor přepojí na dispečink záchranné služby. Je zřejmé, že vždy dojde k většímu či menšímu prodlení a za určitých okolností může dojít i ke zkreslení informací.Sanitní vůz
Záchrannou službu volejte vždy, pokud jste svědky náhlého a neočekávaného zhoršení zdravotního stavu, závažného úrazu nebo děje, který zřejmě bude mít za následek úraz nebo jiné poškození zdraví. Volejte i tehdy, pokud si nejste jisti, zda se o takový stav nejedná. Operátor na operačním středisku záchranné služby zpravidla ověří číslo, ze kterého voláte, a adresu, kam je třeba poslat pomoc. Aby se předešlo nedorozumění, zejména při volání z mobilního telefonu, vždy uveďte přesné místo, kde se nacházíte. Pro upřesnění místa události je důležité uvést co nejvíce údajů.
Dále bude pracovník dispečinku zjišťovat podrobnosti o tom, co se na místě děje. V neposlední řadě poskytují moderně pracující operační střediska jako standard informaci, jakým způsobem poskytnou postiženému (postiženým) první pomoc, a to zejména ve stavech bezprostředního ohrožení života (zástava oběhu, dušení, tepenné krvácení), ale třeba i v případě náhlého porodu.
I když nejde o bezprostřední ohrožení života a není třeba např. resuscitovat, měl by být součásti poučení volajícího také návod, co dělat do příjezdu záchranky. Zejména se snažíme se zjednat přístup k postiženému. Pokud jde o událost v uzavřeném místě, a na místě je více osob, vyšleme někoho na ulici, aby zajistil optimální přístupovou cestu (odemknul všechny dveře "v cestě", přivolal výtah apod. a dále signalizoval přijíždějící posádce, kde se přesně nachází místo zásahu). V noci rozsvítíme co nejvíce světel směrem do ulice. Pokud je to možné, nachystáme doklady nemocného, lékařské zprávy a léky, které nemocný trvale užívá. Jestliže došlo k otravě, připravíme obaly od léků či jiných látek, jimiž se postižený mohl otrávit. Je nutné také bezpečně zajistit domácí zvířata, která by mohla napadnout posádku záchranné služby (zejména psy).Automobil po dopravní nehodě
Pokud by se po ukončení hovoru stav nemocného (nemocných) výrazně změnil (zhoršil, ale i zlepšil), neprodleně znovu zavolejte linku 155 a informujte dispečink o změně stavu. V každém případě nechte přístupný/zapnutý telefon, z něhož jste volali.

Mléčné výrobky-ano nebo ne?

Ve světě se o mléčných výrobcích mnohé napsalo a také jsou mnohé názory na jejich každodenní konzumaci. Jako to vlastně je? To nejspíš nezjistíme nikdy, a i kdyby jo, stále si budeme dělat po svým, ale aspoň se budeme moci rozhodnout.
Já si například pamatuji, že jako dítě jsem měla mléčné produkty, jenomže ne v takovém zastoupení, jak je to dnes. My doma jsme mávali mléko a také jogurty, ale ne ty, které jsou umělo dochucovaný ale klasický bílý jogurt, kde byla naspodu marmeláda. A myslím, že jsme ho mávali tak 2 x týdne. Pak jsi ještě pamatuji na zakysané mléko, nějaké ty sýry, a to bylo všechno.mléko
Dnes je to trochu jinak a mléčné výrobky mívají naše děti i několik krát denně. Jogurty, mléko, mléčné cukrovinky, tavené syry…no a je také pravda, že se zvýšila hranice s počtem dětí, které mají nějakou alergii.
Má vliv tedy mléko na alergie u dětí?
Doktoři, s kterými jsem se střetla to potvrzuji jako možnou souvislost, protože to mléko už není také jaké bývalo kdysi. Pijeme ho v mnoho větších dávkách jako kdysi, a hlavně jogurty jsou vícemarketingový tah jako tah na naše zdraví.
Já jsem své dceři, když byla malá a já ještě nevědomá matka, dávala mnoho mléčných výrobků a je také pravda, že často mívala zápaly průdušek, ekzémy a alergie. Poté so jsem se začala o výživu mnohem více zajímat, jsem se dozvěděla, že tenké střevo a plíce jsou párový orgán, a proto pokud se u člověka vyskytují ekzémy, alergie, astma, nebo zápaly dýchacích cest, je to způsobené také naší imunitou. A imunita se tvoří v naších střevech, kde probíhá hlavní metabolická výměna.
Každopádně jsem si spravila takový test, a mléčné výrobky jsem se seznamu vyřadila na nějakou dobu a ostala jsem překvapena, když se také začali měnit její příznaky a ustupoval ekzém a zapal průdušek už nemela ani nepamatuj a alergie taky. Teď samozřejmě pije mléko a kupujme i jogurty, ale jenom bíle a raději do nich dáme med nebo marmeládu, kakao a mléko pije raz za čas. Nemůžu 100 % potvrdit, že na tom vliv měli aj ty mléčné produkty, ale fakt je že jí se stav zlepšil. Já jsem si například u sebe všimla, že pokud konzumuji více sýrů, tak mě pálí žáha.rostlinné mléko
Takže si myslím, že s mléčnými produkty bychom to neměli prohánět, ale ani jich úplně vyřadit, pokud tam není nějaká intolerance. Také bychom měli brát do úvahy fakt, že jsme jediný živočišný druh, který konzumuje mléko jiného druhu aj v dospělosti. A to je dost zajímavé. Vnímám jako fakt, že kdysi mléko bylo jako výpomoc, protože ho tolik nebylo a pak přišel zas někdo šikovný a začal ho vyrábět masově se záměrem na kvantitu a ne kvalitu. No chybující kvalita může mít vliv na naše zdraví. Také jsem toho názoru, že mléko není jediný zdroj vápníku, protože dnes už víme, že tam může spadat i rostlinná strava. Vápník se totiž váže navitamín D a děti co celé dni stráví při počítači anebo nemají pestrou stravu, ho ani z toho mléka nevyužijí.
Ano nebo ne
Jezme a pijme mléčné výrobky ale s mírou a kombinujme to aj rostlinným produktem, protože aj to je součást našeho jídelníčku, aj to nám ponouká naše příroda. Neberme ohled na to, že je doba konzumní a postavme se k tomu co dáváme do úst naopak zodpovědně a vybírejme si. Máme na to právo a nárok.

Strava = všelék

Touto jednoduchou rovnicí lze vyjádřit to, jak bychom se především měli starat o naši pleť. Suma sumárum, bez správné výživy to jednoduše nepůjde. Tedy aspoň ve většině případů. Stav našeho obličeje je totiž skvělou vizitkou toho, jak se našemu tělu daří po zdravotní stránce. Nějaký ten pupínek se nejprve nemusí jevit jako velký problém, avšak není tomu tak. Pojďme se blíže podívat na to, co bychom si měli dopřát, abychom docílili perfektní vizáže.portrét dívky
Podvyživenost není hezká. I když se většina z nás setkává spíše s nadváhou než podváhou, některé tento problém mají. Tím, že je vaše tělo podvyživené, ztrácí důležité minerální látky, živiny a vitaminy, které jsou opravdu potřeba. Okrádáte se tak nevědomky o svou krásu.
Tuky by v našem jídelníčku měly tvořit velkou část. Dokonce větší než bílkoviny. Samozřejmě hovoříme o zdravých tucích, ne těch ztužených, které jsou nám dostupné ve fastfoodech a jiných rychlých občerstveních. Máme na mysli avokádo, rostlinné oleje, oříšky, semínka anebo kokosové mléko.
Další důležitou složku skladby našeho jídelníčku by měly tvořit omega 3 mastné kyseliny. Ty našemu obličeji a jiným částem těla, které jsou náchylné k akné, jako jsou ruce, záda nebo krk, opravdu jen a jen prospívají. Promašťují nás zevnitř, což je u této problematiky velmi důležité.přírodní kosmetika
Voda je lék na všechno. To platí i v tomto případě. Nejen že budete mít hydratovanou pokožku, ale vyhnete se také zadržování vody v těle a případnému zarudnutí. Pokud je pro vás těžké do sebe jen tak vyklopit několik litrů vody denně, můžete si pomoci vodnatou zeleninou, jako je okurka, ledový salát nebo rajče, či polévkami.
Asi devadesát procent vašeho jídelníčku by měly tvořit celistvé nezpracované potraviny neboli whole foods. Na mysli máme potraviny, které nejsou vůbec zpracované chemií, rafinovanými cukry a konzervanty.
S tím se pojí další bod. Omezte rafinované cukry. Ty našemu tělu většinou, pokud se nejedná o diabetiky, moc neprospívají. Samozřejmě nemusí se z nás do konce života stát celibátnice, ale bylo by dobré je aspoň v nějaké míře omezit.
Jak jsme zmiňovali na začátku, naše pleť je odrazem toho, v jaké kondici se naše tělo cítí. Stále větší procento lidí má problémy s trávením. Důsledky se zde také mohou velmi výrazně odrazit. Probiotika by mohla výrazně pomoci v nastolení rovnováhy ve vašich střevech a trávicím ústrojí.

Čím nahradit Windows 7?

Jaké jsou možnosti?

Dnešní doba umožňuje spoustu alternativ, jak starý systém Windows 7 nahradit. Pro běžné uživatele jsou myslitelné pouze dvě varianty a to Windows 8, novější Windows 10 anebo pro zkušenější uživatele se nabízí nepřeberné množství tzv. linuxových distribucí, tedy přechod na Linux.
muž se zámkem a s 1 a 0 v pozadí

Windows 8

Tento operační systém (OS) je nicméně taktéž již 8 let starý. Pokud uvažujete nad koupí, dobře se rozmyslete, zda se vám investice vyplatí. Můžeme očekávat, že ve stále rychlejší době bude Windows 8 zanedlouho ve stejné roli jako nyní Windows 7 a investice přijde vniveč.
Cena systému je závislá na verzi či zda koupíte samostatnou instalaci nebo spolu se stolním počítačem nebo notebookem.

Windows 10

Jeho vydání se datuje do roku 2015. Jedná se tedy o nejnovější verzi OS od společnosti Microsoft, kde je již vhodné uvažovat o jeho koupi. Předpokládaná doba užívání se může pohybovat v řádu 10 let. Jedinou nevýhodou může být náročnost softwaru na výkon vašeho počítače. Spolu s Windows 10 je mnohdy nutné zakoupit i nový hardware, tedy nový počítač nebo notebook, což pro mnohé může být překážkou.
Pasivní chladič na motherboardu

Linux

Linuxové distribuce nabízejí nepřeberné množství funkcí a aplikací. Drtivá většina je zcela zdarma a vy si můžete vybrat systém, který bude vyhovovat vašim požadavkům. Dokonce není nutné pořizovat nový počítač, neboť jsou na internetu volně ke stažení i distribuce pro starší počítače. Můžete si vybrat i mezi 32 bitovou nebo 64 bitovou verzí.
Komunita kolem linuxových distribucí je velice široká. Aktualizace jsou k dispozici téměř každý den. Asi nejznámnější je mezi uživateli Ubuntu. Ubuntu má poté mnoho dalších odnoží jako například Bodhi linux. Proč jej zmiňuji? Sám jsem stál před dilematem, co dál? Zvolil jsem proto velice jednoduchý a svižný systém, který mi plně vyhovuje a stačí na něj i můj starší notebook.

Exoskeletony pomohou postiženým i těžce pracujícím

Dosud se sportovci z celého světa posouvají hranice fyzických možností lidského těla dál a dál za jejich myslitelné hranice. V současnosti už téměř neexistuje rekord, který by bylo v lidských silách posunout ještě dál. Do hry se však dostávají exoskeletony. Ty pomohou posunout hranice lidských možností na úrovně těžkých strojů, a to ve velikosti nemálo převyšující člověka.
robotická protéza nohy
Exoskeleton v doslovném překladu znamená něco jako vnější kostra a je to přístroj, který měl původně za cíl umožnit pohyb ochrnutým jedincům, kteří byli doposud odkázáni na kolečkové křeslo, nebo byli znehybněni úplně. Jejich vývoj začal od robotických náhrad jednotlivých končetin a počátkem roku 2020 vyvrcholil uvedením na trh několika modelů, které mají za úkol nejenom právě pomoc postiženým, ale také usnadnit a zefektivnit těžkou práci.
postava Ironmana
1. Terminátor od Cyberdyne
Japonská firma Cyberdyne, jež svůj název odvodila od stejnojmenné společnosti z akční filmové klasiky Terminátor, uspěla u amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv se žádosti o uvedení na trh svých celotělových robotických podpor s názvem „Medical HAL“. Tento přístroj využívá bioelektrickcých signálů, které vysílá tělo jeho nositele a na jejich základě pomáhá aktivovat činnost svalů, případně ji nahrazuje. Kromě pomoci v běžném pohybu jeho majitele lze tuto pomůcku využít také při rehabilitačních cvičeních.
2. Běžecký rekordman ReWalk
Mezičlánek mezi exoskeletony čistě zdravotnickými a těmi, které dělají z lidí kyborgy, tvoří přístroje nesoucí název ReWalk a na světovém trhu jsou k dostání již několik let. Neustále se však zdokonalují. Počátkem letošního ledna s tímto exoskeletonem například zaběhl maratonský běh ochrnutý sportovec Adam Gorlitsky z Jižní Karolíny a dokonce překonal světový rekord.
3. Robotický bagážník Sarcos Guardian
Čistě pro komerční použití je určen první celotělový exoskeleton napájený z akumulátoru, který vyvíjí americká společnost Sarcos ve spolupráci s aerolinkou Delta Airlines. Tento robotický pomocník má za úkol usnadnit těžkou práci letištním zaměstnancům od bagážníků po mechaniky, kteří denně zvedají velmi těžká břemena. Na letišti v Las Vegas byl letos v lednu představen Guardian XO, s jehož pomocí i drobná dívka byla schopná bez problému manipulovat například s kolem od letadla, jež obyčejně mají problém uzvednout dva muži. Finální verze Guardiana bude hotová koncem roku 2020.

Zima a zahrada

V tomto měsíci můžeme čekat, že zahrada bude pod sněhem nebo pod jinovatkou. Měli bychom očistit sekundární kůru ovocným dřevinám (takzvanou borku) a zkontrolovat, že neschovává škůdce a jiné živočichy. Pro ochranu našeho zdraví se hodí pořídit si obilné klíčky, které můžete pěstovat doma, mají v sobě mnoho vitamínů a vlákniny.
keř s květinou v mrazu
Můžeme v lednu pozorovat na zahradězelené či hnědé a žluté listnaté a jehličnaté stromy, které zdobí zahradu různými okrasnými tvary.           
Toto období se hodí na zasazení semínek trvalek do květináčů pro venkovní užití. Mohou potom prožít venku mráz, který je pro ně nutný k růstu. Mohou u nás pociťovat množství vlhka, které by běžně ve svém přirozeném prostředí neměly. Starejte se tedy, aby se voda v jejich okolí nedržela.
Napadá-li hodně sněhu, musíme hlídat, aby se nezlámaly větve okrasných jehličnatých stromů. Snažte se tedy sněhovou pokrývku často sklepat, případně svažte koruny stromů. Skalní rostliny snášejí sníh dobře. Sněhovou pokrývku smetenou z chodníků či travnatých ploch můžeme podložit spodek stromů, aby je zavlažila.  Nemáme-li ho dost, musíme stromky a křoviny zalévat.
rosa na listech

Na co dále v zimě myslet?

·         Chránit rostliny choulostivé k mrazům přikrytím.
·         Jakmile sníh taje, pokrytí odstraňte, ať se květiny nezapařují.
·         Pokrytí rostlinek můžeme opět vrátit klesnou-li teploty.
·         Sazeničky letniček, které se vyvíjejí dlouho je na čase vysévat do misek.
·         Květiny, jež mají cibulky potřebují teplo. Přeneste je tedy dovnitř.
·         Zkontrolujte uskladnění sazeniček, cibulek a hlíz pro okrasné rostliny.
·         Prořezejte okrasné rostliny a keříky mimo ty jež vykvetou na brzkém jaře.
·         Ostříhejte výhonky okrasných keřů a stromků.
·         Ploty z rostlin potřebují sestříhat a zmlazovat nejsou-li příliš velké mrazy.
·         Jezírka mají tendenci se kazit, jsou-li zamrzlá. Dělejte proto díry v ledu. Máte-li rybky potřebují přívod kyslíku.
·         Zmrzlé plochy trávníku, by se mohly poškodit, vstoupíte-li na ně.

Jak doopravdy vážné je pro nás globální oteplování?

Už dnešní žáci základních škol jsou schopni vysvětlit, co to globální oteplování je a kdo za něj může. V téměř každé zprávě na internetu se dozvíme, že za zvýšení teploty planety stojí člověk a jeho průmyslová činnost. Lidé tomuto vyřčení bezmezně věří a někteří jsou schopni pro omezování průmyslu a emisí udělat cokoliv. Spalované látky jako takové rozhodně nejsou pro člověka ani přírodu úplně ideální, ale představují takovou hrozbu, jakou je právě již zmíněná změna klimatu? Vědci se snaží najít důvod, proč se naše planeta ohřívá. Odpověď není tak jednoduchá, jak by si mnozí mohli myslet.
ledovce ve vodě
Země jako taková podle některých vědců prochází dvěma hlavními klimatickými fázemi. Jedna fáze je podobná době ledové, kdy jsou teploty velmi nízké. Druhá v tom případě je fáze vyšších teplot. A podle některých vědců se my zrovna teď nacházíme pár století ve fázi teplot vyšších. Tuto teorii mají vědci údajně ověřenou.
Na druhou stranu je zde velké množství vědců, kteří si myslí, že za klimatické změny může jen člověk a jeho činnost na zemi. Tato verze je pro nás jakožto lidi představitelnější, a to hlavně z toho důvodu, že je nám neustále předkládána ve všech médiích. My sami sice nedokážeme vidět, kde je pravda a ani sami vědci se nedokáží na finálním verdiktu shodnout.
Zkusme se chvilku podívat na činnosti podnikatelů a firem. Snaží se svou propagaci a marketing spojit se záchranou životního prostředí. Například: Za jeden koupený produkt vysadíme strom… Dalo by se říci, že výrobci tohoto fenoménu globálního oteplování využívají ve svůj prospěch. Je toto také jeden z důvodů, proč se v nás drží touha zachránit něco, co třeba ani pomoc nepotřebuje?
naše planeta
Stejně jako každý vědec i člověk má svůj vlastní názor. Někteří si myslí, že teorie o teplotních fázích je nesmysl. Stejně tomu je i naopak. Nikdo však nedokáže posoudit, kde leží pravda a co vlastně za tím vším, co je pojmenováno jako globální oteplování, stojí. Třeba za pár let budou mít všichni vědci jasnou odpověď potvrzenou hmatatelnými fakty a materiály.
Vy sami byste se neměli nechat strhnout davem a věřit tomu, co je vám podkládáno pod nos. Vždy mějte svůj vlastní rozum a snažte se v různých věcech najít souvislosti. Na to ani vědci být nemusíme.

Žádné diety, ale zdravý životní styl

Kdo by nechtěl být zdravý a cítit se dobře? Není zde žádné věkové omezení, nejedná se totiž o žádné drastické diety. Ale je zde jediný problém, změnou může člověk projít pouze v případě, že sám opravdu chce, bez výmluv a klamání sebe samotného. Jak jsem psala už výše, není to těžké, ale samozřejmě zadarmo také ne, je třeba snaha, chtíč, píle, vytrvalost a čas. Zde je pár bodů, které vám ve všem pomůžou.
Zelenina, ovoce, ořechy, houby
Alkohol
Nemilá informace pro lidi hodující alkoholu, ale fakta nezměníte. Alkohol je velmi kalorický, při konzumaci alkoholu přijímáte tzv. prázdné kalorie, které pro tělo nejsou nijak prospěšné, protože díky nim nepřijímáte žádné živiny, jen urychlují ukládání tuků, po čemž asi zrovna netoužíte. Mimo to alkohol podporuje chuť k jídlu. Řekli byste, že 0,5 litru piva 12° odpovídá zhruba jednomu Cheeseburgeru?
Lenost
Musíte ji překonat, protože bez pravidelného cvičení a jídla se to neobejde. Fyzická aktivita je pro redukci nevyhnutelná a pro tělo nesmírně prospěšná. Ideální by bylo jíst 5x až 6x denně, což obnáší připravování si snídaní, svačin, obědů a večeří, nestačí se tzv. zaplácnout nějakou sušenkou.
Strava
Pestrá strava plná základních živin jako bílkoviny, sacharidy, vitamíny, minerály, zdravé tuky.
 Zdroje – bílkovin-maso, ryby, mořské plody, vejce, mléčné výrobky, sója, ovoce, zelenina, ořechy, semínka.
             – sacharidů– celozrnné těstoviny, pečivo, těstoviny, ovesné vločky, luštěniny, ovoce, med, brambory, rýže.
              – vitamíny– ovoce(mango, třešně, jahody), zelenina (mrkev, rajčata, špenát), maso (játra), ořechy, luštěniny, ryby.
              – minerály– vápník (luštěniny, vlašské ořechy, sezamová a slunečnicová semena, mléčné výrobky), hořčík (zelená listová zelenina, luštěniny, celozrnné obiloviny), fosfor (maso, vaječný žloutek, ryby), draslík (brambory, luštěniny, ořechy), sodík (sůl), železo (otruby, luštěniny, vnitřnosti, maso), zinek (cibule, klíčky, otruby)
               – zdravé tuky-avokádo, máslo, kokosový olej, extra panenský olivový olej, rybí tuk, ořechy, vejce.
Vše by, samozřejmě mělo být ve správném poměru, protože při nadměrné konzumaci získáte opačný výsledek, než jste očekávali. Vyhněte se klasickému cukru, ten k životu nepotřebujete, nekupujte si ovocné jogurty, radši sáhněte po bílém a dejte si do něj ovoce. Cukr se dá snadno nahradit sladidly jako např. javorový a rýžový sirup, med, stévie. Studujte obaly na potravinách a jejich složení, protože takhle budete mít přehled o tom, co jíte, hlavně nikdy nevěřte nápisům FITNESS, je to jen reklamní tah a lákadlo pro lidi, co se snaží zhubnout, ale teprve začínají, tudíž nemají dostatek informací. Smažené potraviny na oleji pokud možno vyřaďte, vše se dá připravit zdravěji. Pšeničná mouka taky k hubnutí nepřispívá, je pro člověka hůře stravitelná a po jejím vysazení se nebudete cítit tak těžce, nahraďte ji třeba žitnou moukou, kukuřičnou moukou, špaldovou moukou, pohankovou moukou.
Ženy cvičící jógu
Dostatečný pitnýrežim je důležitý, měli byste vypít denně alespoň 2 litry minerální vody nebo neslazeného čaje.
Dostatek spánku je důležitější než si myslíte, bez dostatku spánku nemůže metabolismus správně fungovat.